Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu odio quam. Integer lacinia mauris nec turpis egestas, ac pulvinar enim pretium.  

- Customer Testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu odio quam. Integer lacinia mauris nec turpis egestas, ac pulvinar enim pretium.  

- Customer Testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu odio quam. Integer lacinia mauris nec turpis egestas, ac pulvinar enim pretium.  

- Customer Testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu odio quam. Integer lacinia mauris nec turpis egestas, ac pulvinar enim pretium.  

- Customer Testimonial

ACCOMMODATION


Choose from a selection of 5* lodges each boasting different perks and features.

WHAT TO DO


Explore the Welsh countryside and soak up the spectacular views.

OUR FACILITIES


Each lodge has a modern, stylish interior with many extra facilities.

Crai Valley Eco Lodges

Dewch i fwynhau bythynnod hunan-arlwyo chwaethus wrth odre’r Bannau Brycheiniog ym Mythynnod Eco Dyffryn Crai 5*, gan gynnwys y Sgubor a’r Bwthyn. Mae gennym ddau fwthyn eco, Sgubor Dderw newydd sbon a “Bwthyn Trefaen” sydd newydd gael ei adnewyddu. Mae’r cyfan wedi derbyn graddfa 5* gan Croeso Cymru ac yn cynnig profiad arbennig i’r cwsmer. Mae’r bythynnod i gyd yn rhai hunan-arlwyo ac ni chaniateir ysmygu. Mae’r dodrefn a phopeth o’r ansawdd gorau, gyda cheginau, ystafelloedd gwely ac ystafelloedd ymolchi chwaethus iawn. Mae pob bwthyn yn cynnwys setiau teledu modern gyda DVD, cysylltiad Wi-Fi, a dodrefn moethus dros ben.

galluogi pawb i fwynhau prydferthwch yr adeiladau, Dyffryn Crai a’r Bannau Brycheiniog. Gallwch grwydro’r Geoparc a mwynhau ser y nos gan ein bod wedi cofrestru fel safle ‘Awyr Dywyll’. Beth am fwynhau llwybrau cerdded lleol neu fynd ar eich beic ar hyd milltiroedd o lwybrau seiclo, neu hyd yn oed gwneud ychydig o bysgota gan fod gennym hawliau pysgota preifat.

BOOK NOW


Start planning your luxury holiday today

I ymlacio, beth am ddefnyddio’r sba nofio a’r ‘hot tub’ wrth edrych dros olygfeydd godidog yr ardal, ac i’r rhai mwy egniol, gallwch logi ein beiciau mynydd a mwynhau’r Bannau Brycheiniog.